Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2013

ewu89
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viamefir mefir
ewu89
"ludzie starzeją się, marzenia nikną
ja chcę tylko swoim bliskim zapewnić wszystko"

ewu89
"pójdę gdzie chcesz
 byle jaką drogą wiesz..
zabierz mnie gdzieś, gdzie jest zawsze ciepło i błogo"

May 09 2013

ewu89
Inteligencja to między innymi sztuka dostosowywania się do okoliczności.
— Mozart
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
ewu89

Trzeba być trochę podobnym, by się rozumieć i nieco różnym, by się kochać.
— Paul Géraldy
ewu89
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn

April 25 2013

ewu89
"Co czujesz pokaż
to wyścig bez kryzysów, które czas za nami schował
jutro znów popłynie szampan
na zawsze ze mną i przy mnie"

ewu89
Kręcisz myśl tak jak kofeina w redbull'ach...
ewu89
6385 63e2 390
kiedy ja nadal sie boje :(
Reposted fromthesmajl thesmajl
ewu89
1067 1673 390
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viathesmajl thesmajl
ewu89
Play fullscreen
Twoje życie to dar
nie pogub się w tym
to jest wszystko co masz
wzbij się na sam szczyt
możesz zrobić co chcesz
nim zjebiesz to wiedz
lepiej do przodu iść niż do tyłu biec

April 22 2013

ewu89
6473 1d79 390
Reposted fromsezamkowa sezamkowa
ewu89
4110 4837 390
Reposted fromlaj laj
ewu89
Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie. 
— motywujących cytatów część 1.
Reposted fromnastkanasti nastkanasti
ewu89
Reposted fromthesmajl thesmajl
ewu89
Nie obchodzi mnie, co myślą ludzie. My wiemy, co jest między nami.
— Sylvia Day, Dotyk Crossa
ewu89
już dawno nauczyła się radować prostymi rzeczami - rzeczami, których nie można kupić - i nie była w stanie zrozumieć ludzi, którzy tego nie potrafią.
— wielki powrót optymistycznej mnie.
Reposted fromtakemeawayrightnow takemeawayrightnow
ewu89
1547 ae74 390
Reposted fromBmxlove Bmxlove
ewu89
- Już zawsze chcę być blisko ciebie, wiesz? 
- Dlaczego? 
- Bo jesteś najlepszą osobą na świecie.
— José Mauro de Vasconcelos
Reposted fromlisciek lisciek
ewu89
Kiedy miałem 5 lat, moja mama zawsze mówiła mi, że szczęście jest kluczem do prawdziwego życia. Gdy poszedłem do szkoły, spytali mnie kim chcę być gdy dorosnę. Odpowiedziałem, że "chce być szczęśliwy". Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Ja im powiedziałem, że nie rozumieją życia.
— John Lennon
Reposted fromlucia lucia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl